Obchodní podmínky

Obchodní podmínky  - NLS diagnostiky (AMP-měření krve, 3D KardioVizor, se řídí platným obchodním zákoníkem České republiky.

Zařízením, které provádí diagnostiku -  je Jana Václavíková - Výrobní a obchodní podnik HANA, Divize HANA-Medical /sdružení podnikatelů/ (IČ: 43552277, DIČ: CZ6651180360) se sídlem Lesní 57-59, 74101 Nový Jičín, 74101, zapsaného u ŽÚ MÚ v Novém Jičíně.

Prohlašuji, že diagnostiku podstupuji dobrovolně a souhlasím s provedením požadované (NLS diagnostiky (AMP a 3D KardioVizor.) a se zpracováním vyplněných osobních údajů poskytovatelem služby.

Potvrzuji, že jsem obeznámen/a s průběhem diagnostiky a že jasně a srozumitelně chápu účel a přínos měření pro mou osobu.

Potvrzuji, že jsem měl/a možnost nastudovat, co jsem považoval/a za pro mne podstatné, případně že jsem konzultoval/a své dotazy s odborníkem. Měl/a jsem dostatečný časový prostor porozumět všem podstatným a potřebným údajům. Vše jsem řádně a v klidu zvážil/a a jsem si vědom/a možných stresujících dopadů  diagnostiky a měření na mou osobu.

Poznatky získané z NLS diagnostiky (AMP a 3D KardioVizoru) jsou chráněné osobní údaje dle zákona č.101/2000 Sb., a mají screeningový charakter, sloužící k dalšímu směrování klientů na odborné lékařské pracoviště k potvrzení (či vyvrácení) zjištěných skutečností.

Ceny za jednotlivá měření jsou zpracovány na stránkách poskytovatele (součást objednávkového formuláře) , jsou také k nahlédnutí v provozovně na Lesní ul. 57 v Novém Jičíně.

Platby za diagnostiku a jsou inkasovány  v hotovosti na místě po skončení měření, při platbě kartou před počátkem diagnostiky ( k zajištění platnosti karty a ověření volné hotovosti.), popř. převodem – platba na základě vystaveného zálohového dokladu zaslaného klientovi (platba musí být na účtu HANA-Medical nejpozději 3 dny před počátkem měření!)

ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

Objednávka NLS diagnostiky, AMP a 3D KarioVizoru NENÍ závazná, objednavatel může KDYKOLI odstoupit od objednávky.

V tomto případě jsme rádi, pokud  nám neúčast sdělíte alespoň 2-3dny před termínem ( tel., či písemně e - mailem ),abychom na uvolněnou pozici mohli potvrdit rezervaci dalšímu čekajícímu klientovi. Pomáháte nám tak zajistit plynulost objednávkového systému a zkrácení čekacích dob.

Děkujeme

Obchodní podmínky jsou k dispozici také v písemné podobě na provozovně divize podniku HANA-Medical.

Jakékoli nejasnosti Vám rádi vysvětlíme telefonicky nebo osobně v pracovní době (PO-PÁ 8-14hod.) popř. rádi odpovíme i na vaše emaily na adrese info@hana-medical.cz,recepce@hana-medical.cz.

Těšíme se na Vás !

Akce

50% sleva na vyšetření krve + EKG

Akce platí pro prvních 500 klientů.

Sleva na diagnostiku až 4000 Kč

Akce platí pro páry a menší skupiny.

Aktuality

Rizikové faktory nádorových onemocnění

27.10.2013
Jaké jsou hlavní vlivy, které mají za následek vznik a rozvoj nádorových onemocnění? Řiďte sle havním desaterem a zamezte vzniku "živné púdy" pro jejich vznik.

Sleva na NLS diagnostiku pro páry nebo menší skupiny

20.8.2013
Využijte naši jedinečnou nabídku a objednejte se na NLS diagnostiku společně se svým partnerem, známými nebo příbuznými. Ušetříte!

POTŘEBUJETE PORADIT?

VOLEJTE

556 715 510

PO-ČT 

8.00 - 14.00

Kontaktní informace

Hana Medical
Sdružení podnikatelů
Lesní 2116/57
741 01 Nový Jičín
Česká republika
IČ:
43552277
DIČ
CZ6651180360
GPS: N 49°35.36017', E 18°0.96055'